1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

فروش جوجه شاه طوطی چشم سیاه

فروش جوجه شاه طوطی چشم سیاه

امروز تعداد 3 جوجه شاه طوطی جدید برامون اومد که پرورشی در پاسیو گلخانه ای هستند 

قیمت هر جوجه 600 هزار تومان 

از تعداد قبل چیزی باقی نمانده که امروز مجدد برامون رسید

قیمت واقعی این جوجه ها 800 هزار تومان می باشد

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top