1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

کاسکوسخنگو دم قرمز خیلی زیبا

کاسکوسخنگو دم قرمز خیلی زیبا

کاسکودم قرمز سخنگو

مدتها بود یک کاسکو اینقدر از نظر قیافه و سخنگویی و ظاهر و جثه و رنگ به دلم نشسته بود

شبیه این کاسکو را حتی در عکسها هم نمی توان دید اینقدر زیباست !

کلمات و جملات بسیار زیادی بلد است و دائما حرف های جدید می اموزد

تصویری دیگر از اینکاسکوی دم قرمز

قیمت 3500000

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top