1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

جوجه ملنگو پرورشی در خانه

جوجه طوطی ملنگو

جوجه ملنگو پرورشی در خانه

پدر مادرش هم موجود هستند با قیمت 1400000 تومان مولد تضمینی

قیمت 450 هزار تومان

تفاوت زیادی بین جوجه ای که در منزل پرورش یافته هست چیز دیگری خواهد شد

تلفات نیز نخواهد داشت بدنی قوی تر دارد

این جوجه ملنگو آنقدر درشت و قوی است که با جوجه شاه طوطی اشتباه می گیرید !

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top