1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

فروش طوطی آمازون پشت گردن زرد

amazon-yellow-naped

فروشآمازون پشت گردن زرد سخنگو حلقه پا دارای مدارک

برای نخستین بار

اتفاقی که فقط از دست این مرکز امکانپذیر بود رخ دهد

درحال حاضر در پرنده فروشی دنیای منقارکج ها موجود می باشد

از افرادی که آگهی دروغین فروش این نژاد را می زدند دعوت می شود جهت گرفتن عکس با این جوجه به فروشگاه تشریف بیاورند.

این جوجه همراه با صاحبش از آمریکا به تهران آمده و صاحبش از دنبال کنندگان دائمی سایت ما بوده و حال بدلیل مسافرت های پی در پی تصمیم دارد آنرا بفروش برساند با وجود سن بسیار کم بیش از 20 کلام حرف آموخته

رخ در رخ در فروشگاه با همه حرف می زند 

قیمت: فقط خریدار واقعی تماس بگیرد

 

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top