1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

جوجه کاسکو سرلاکی - جوجه کاسکو سرنگی

جوجه کاسکو دم قرمز کرکی گوشتی سرلاکی

جوجه کاسکوهای پرورشی تهران در فروشگاه منقارکج ها اماده فروش
از جوجه های استاد پاکبین مشتری قدیمی و دوست خوبم که زحمت پرورش اینها رو کشیدن و امروز تحویل ما دادن

افرادی که در کشورمون زحمت شیرین پرورش طوطی سانان بزرگ رو می کشند کارشان بسیار قابل ستایش است از همینجا از انها تشکر می کنیم هرچند تعداد این افراد فعلا کم است. 

خود بنده نیز اگر وقت کافی داشتم حتما مجموعه ای عظیم جهت پرورش طوطی های بزرگ برپا می کردم اما افسوس وقت و انرژی زیادی طلب می کند.

سن این جوجه کاسکوهای کنگو 50 روزه می باشند

دارای حلقه پا دارای تاریخ تولد

جهت خرید این جوجه های ناز تکرار نشدنی تماس بگیرید

جوجه کاسکو دم قرمز کرکی گوشتی سرلاکی 

 

واگذار شدند

100درصد بدون تلفات

قیمت:2800000 تومان 

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top