1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

جوجه شاه طوطی پرورشی خانگی

جوجه شاه طوطی چشم سیاه

جوجه شاه طوطی پرورشی خانگی

تعداد 3 جوجه شاه طوطی 3 ماهه تازه دانخور شده بی نهایت صاف و زیبا و اهلی چشم سیاه

قیمت هر جوجه 800 تومان

توضیحات: این جوجه ها بسیار رام و و اهلی هستند هرسه جوجه نر بوده و ربه علت تغذیه عالی و آب و هوای شهر ساوه

(منزلی که در انجا پرورش یافته اند) می دانید که در اب و هوای گرم زودتر بلوغ می شوند ریش (طوق) دور گرندشان نمایان شده 


 

فروش یک جوجه شاه طوطی چشم طوسی سخنگو بنام سالار اهلی که بسیار پررو رخ در رخ 5 کلمه حرف می زند

قیمت: 950 تومان

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top