1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

جوجه آرا آبی طلایی سخنگو

طوطی ماکائو ابی طلایی

جوجه آرا آبی طلایی سخنگو چشم طوسی

یک جوجه ماکائوی خیلی ناز امورز به فروشگاه آوردیم که بسیار دوست داشتنی و زیباست 

اهلی است به پشت کف دست می خوابد و خیلی خوب حرف می زند

سن حدود 1 سال

قیمت 5 میلیون تومان

واگذار شد

خریدار می تواند درخواست دهد تا در وایبر عکس هایی از این پرنده برایش ارسال شود

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top