1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

فروش ویژه جوجه جندی کانور و سان کانور

jenday conure

دو قطعه جوجه 40 روزه طوطی خورشیدی و جندی کانور 

امروز به فروشگاه اضافه شد که هر دو پرورشی تهران هستند

قیمت هر جوجه کانور : 850000 تومان می باشد

بدون تلفات بی نهات دوست داشتنی و شاداب 

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top