1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

جوجه شاه طوطی سخنگو اهلی

جوجه شاه طوطی سخنگو اهلی

یک جوجه شاه طوطی چشم طوسی بسیار اهلی و ناز پررو سخنگو در فروشگاه حرف می زند 

جوجه نر طوق دور گردن در حال شکلگیری سن 11 ماهه 5 کلام حرف می زند بسیار صاف و دیدنی

قیمت: 700000 تومان

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top