1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

فروش جوجه اکلکتوس پرورشی تهران

eclectus-male

فروش جوجه اکلکتوس پرورشی تهران

دو قطعه جوجه اکلکتوس نر و ماده سن 30 روزه 

قیمت هر جوجه 4500000 تومان می باشد

واگذار شد

در صورت تمایل به خرید می بایست مدت حد اقل یک ماه صبر کنید تا آماده واگزاری و جداشدن از لانه شوند (مانند سایر طوطی های بسیار کوچکمان)

روی حلقه پای این پرنده هرانچه شما بخواهید درج می شود مثل نام شما یا تاریخ تولد یا...

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top