1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

فروش کاسکوی سخنگو

جوجه کاسکو سخنگو بسیار پررو و جسور جثه زیبا 

بیش از 40 کلام قدرت تکلم دارد دائما کلمات و جملات جدید فرا می گیرد تن صدا عالی

برخی از کلماتی که تاکنون آموخته » بسیار زیبا نما می خواند - سلام - خوبی - چطوری - عزیزم - اسمت چیه؟ - جوجو - مامان - خداحافظ - بای بای - الوالو - بدوبدو - به به - سیب می خوام ! - جوجویه بلا - بیا - بیا بالا - بیا پایین - کلتو بیار بخوارونم - سرتو بیار ناز کنم - با موزیک می رقصه و می گه نانای نای ! - چند مدل می خنده و بسیاری کلمات دیگر

قیمت: همراه عکس درج می شود

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top