1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

کاسکوی اعجوبه بنام قندک

کاسکوی اعجوبه بنام قندک تصویر این پرنده تا دقایقی دیگر

قندک نام یک کاسکوی خیلی شیرین بیان و وراج هست که تازگی به فروشگاه وارد شده و در دفتر کار دائما با مشتری ها گفتگو می کند و مردم رهگذر را نیز با شیرین زبانی خود به داخل فروشگاه می کشاند !

جثه ای بسیار بسیار زیبا و پروبالی صاف دارد

بدون جیغ و سوت اضافی تن صدای خیلی واضح و رسا

کلماتی که رخ در رخ بیان می کنند می توانند تا 50 کلام نیز برسند

از کلمات بسیار بجا استفاده می کند

برعکس بسیاری پرندگان سخنگو هم با اقایان و هم با خانمها صحبت می کند

قیمت: 4300000 تومان

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top