1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

یلوساید گرین چیک

طوطی گرین چیک

فروش تعدادی یلوساید گرین چیک های بسیار زیبا 

جفت مولد هر جفت: 1300000 تومان 

جوجه هر جفت: 1200000 تومان

فوق العاده زیبا و صاف و خوشرنگ و دوست داشتنی هستند برخلاف اکثر کانورها کمسروصدا هستند بااین وجود به اندازه همه کانورها باهوش و اهل دلقک بازی های دوست داشتنی هستند.

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top