1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

جوجه ماکائو ابی طلایی

جوجه ماکائو ابی طلایی blueandgoldmacow

یک جوجه ماکائو ابی طلایی بی نظیر به فروشگاه اورده ایم

مشخصات: حلقه پا پرورشی

macow

سن: زیر 2 سال

جمله گو - کلمات بسیار زیادی اموخته و بجا از انها استفاده می کند بوس بده نکن ارا خوشگه و 10 کلمه دیگر

یکی از حرکات جالبش این است که وقتی بگی بای بای من رفتم دستش را بالا میاورد بای بای می کند و می می گوید بای بای !! دائم دست تکان می دهد و این کلمه را تکرار می کند موقع خداحافظی

قیمت: 5 نیم میلیون تومان


 تاریخ 92/4/10

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top