1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

جوجه کاسکوتیمنه

تعداد زیادی جوجه کاسکو تیمنه هفته قبل وارد فروشگاه شدند که امروز با اطمینان کامل از سلامت جوجه ها این آگهی رو می بینید و می توانید جهت خرید به فروشگاه بیایید 

تعداد 15 جوجه کاسکوی دم شرابی 

چشم سیاه - چشم دودی - چشم طوسی موجود هستند

قیمت هر جوجه 1100000 تومان و 1000000 تومان می باشند

 

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top