1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

جفت آرا قرمز بال سبز

macaws

یک جفت آرا قرمز بال سبز استثنائی

هر دو روی دست حرف می زنند هردو بی نهایت صاف و زیبا هستند

قیمت جفت 14000000 تومان می باشد

قیمت هر کدام 7000000 تومان می باشد

تصاویر زیبا و کامل همراه فیلم کوتاه بزودی 

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top