1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

پیشفروش جوجه آمبرلا کاکادو بیگ سایز و طوطی خاکستری

پیشفروش جوجه آمبرلا کاکادو بیگ سایز و طوطی خاکستری

جوجه کاکاتو کاکال زرد سایزبزرگ 2 قطعه موجود می باشد که یکی از حالا بیعانه اش دریافت شده قیمت هرکدام 6500000 تومان می باشد سن آنها 4 روزه می باشند که در 40 تا 45 روزگی تحویل خریدار می گردند.

2 قطعه جوجه کاکاتو کاکل چتری آمبرلا سن یک هفته ای تحویل 45روزگی قیمت هر کدام 6000000 تومان

3 قطعه جوجه کاسکو با سن یک هفته تحویل 45 روزگی قیمت هرکدام 2500000 تومان

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top