1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

فروش طوطی ملنگوی سخنگو استثنائی

فروش طوطی ملنگوی سخنگو استثنائی

یک طوطی ملنگو امروز به فروشگاه اضافه شد که

می رقصد 4 کلمه حرف می زند

آموزش رفت و برگشت دیده و هرکجا که باشد صدایش بزنید روی شانه شما خواهد آمد و روی دست حرف می زند

خیلی زیبا و صاف و دم بلند جنسیت: نر

نام این ملنگو مارشال است و عاشق یک مرغ عشق شده که جدایی از این مرغ عشق برایش سخت است

تا این حد که اگر این مرغ عشقزیبا و اهلی را در دست بگیرید و فرار کنید تا همه جا دنبالتان پروازکنان خواهد آمد و وقتی به او برسد باهاش احوال پرسی می کند !

مرغ عشق نیز زیرزبانی کلمات ملنگو را آموخته و تکرار می کند اما مثل صدای خود مارشال واضح نیست

قیمت این جفت دوست داشتنی : 1000000 تومان می باشد

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top