1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

فروش تعدادی جوجه ملنگو پرورشی در منزل

جوجه ملنگوهای پرورشی در خانه 

فروش جوجه ملنگو

امروز بدستمان رسیدند

اینها نه پاکستانی هستند و نه صید شده یکی از دوستان در خانه جوجه کشی کرده 

در بهترین شرایط سلامت و زیبایی هستند

قیمت هر جوجه 400000 تومان و 450000 تومان 


 

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top