1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

فروش طوطی برزیلی فیشر و لاوبردهای زیبا

فروش طوطی برزیلی یغه زرد و لاوبرد

فروش طوطی برزیلی فیشر و لاوبردهای زیبا

چند جفت طوطی برزیلی بسیار زیبا در رنگهای مختلف اغلب سبز 

قیمت هر جفت: 300 - 350 - 400 هزار تومان

تفاوت بدلیل رنگهای خاص و جفت های مولد است

همگی تولید داخل بوده و از فارم پرورشی که به تازگی منحل شده به پرنده فروشی منقارکج اورده شده اند


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top