1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

جوجه شاه طوطی سخنگو چشم دودی

shahtuti-sokhangoo-tooti-sabz

جوجه شاه طوطی سخنگو چشم دودی

جوجه پرورشی تهران خانگی سخنگویی بسیار عالی تازه به حرف افتاده 5 کلام اموخته و تندتند چیزهای جدید یاد می گیرد

قیمت: 850 تومان


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top