1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

نروماده شاه طوطی اهلی

shahtooti-ahli-nar-made

نروماده شاه طوطی اهلی

جوجه های باغ های کرج بودند و از کوچکی در خانه بزرگ شده اند 

خیلی خیلی باهوش و دوست داشتنی

نر 3 کلام بلد است

قیمت این جفت تکرار نشدنی: 1,250 تومان


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top