1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

جوجه شاه طوطی خرید

فروش تعدادی جوجه شاه طوطی

قیمت هر جوجه 450 هزار تومان

سن هر جوجه 9 تا 11 ماهه

توجه کنید تصویر مربوط به پرنده های موجود نیست ! این سه که در تصویر می بینید 3 ماهه هستند ما 10 ماهه آگهی کردیم گفتم چون برای چند نفر سوئتفاهم شده 

پرنده هایی که در تصویر می بینید اهلی بودن و سال قبل فروختیم 

اینها که الان اگهی کردیم اهلی نیستند اما بخاطر سن خوبی که دارن طی 1 ماه اهلی می شوند

مجددا تعداد 4 قطعه جوجه شاه طوطی جدید به بخش فروش اضافه شد و امروز موجود است 

جوجه شاه طوطی

 


 

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top