1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

جوجه آمازون پیشانی آبی سخنگو استثنائی

جوجه آمازون پیشانی آبی سخنگو

جوجه آمازون پیشانی آبی سخنگو استثنائی

این جوجه آمازون یک ساله حلقه پا در فروشگاه با شما رخ دررخ حرف خواهد زد بسیار استثنائی 

تن صدا چند نوع تقلید صدا دارد بچگانه مردانه و حتی زنانه حرف می زند

قیمت: ؟ تومان 

ما بسیار مشاهده کرده ایم که در پرنده فروشی های تهران بالغ غیر اهلی و غیر سخنگوی این پرنده را به افرادی که بعدا مشتری ما شدند 7نیم میلیون فروخته بودند سپس با مشاهده قیمت های ما بسیار متعجب شدند و از آن پس به ردیف مشتری های ما پیوستند 


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top