1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

جوجه طوطی گرین چیک مرواریدی یلوساید

جوجه طوطی گرین چیک مرواریدی یلوساید

کاملا اهلی و صاف 

قیمت: 600,000 تومان


3 جفت گرین چیک یلوساید جدید به فروشگاه اضافه شد

قیمت هر جفت: 1,100,000 تومان و 1,000,000 تومان تفاوت قیمت بستگی به نروماده بالغ یا جوجه کوچک دارد

 

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top