1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

گرین چیک آناناسی

گرین چیک آناناسی

4 جفت گرین چیک آناناسی جوجه و مولد بزودی در منقارکجها

قیمت: بزودی

شعر زیر یکی از سروده های خودم است امیدوارم لذت ببرید

کاسکوی کشته پروندن نداره
رو خاک و خونا کشوندن نداره

کاسکوی پربسته که کشتن نداره

وقتی کشتی دیگه گفتن نداره 

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top