1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

جفت شاه طوطی نروماده سخنگو

جفت شاه طوطی نروماده سخنگو

یک جفت شاه طوطی جدید هردو سخنگوهایی نابغه هستند

(ماده همان ماده است که دو روز قبل آگهی شد) در کنار این نر بسیار دیدنی شده اند و باهم نیز حرف می زنند

علاقه مندان می توانند هردو یا یکی را خریداری کنند  هردوکاملا اهلی

قیمت نر بی نهایت زیبا و سخنگو 10 کلام : 1,300,000

قیمت ماده 1,100,000

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top