1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

جوجه کاکادو بیگ سایز

chick-cockatoo-big-size

جوجه کاکادو بیگ سایز

سه قطعه جوجه کاکادو بیگ سایز شاه تخم واقعی بسیار درشت جثه 

امشب به فروشگاه اضافه شد

درحال حاضر چند جفت مولد کاکادو بیگ سایز در شهرهای مختلف وجود دارند که این جفت که امشب جوجه هایشان رسید  بهترین و خالصترین جوجه ها را به عمل می آورند

یکی از جوجه ها که در تصویر مشاهده می کنید باقی مانده که آنهم به مشتری از اهواز که از سری قبل بیعانه پرداخت کرده بود واگذار می گردد

قیمت هر جوجه: 6700000 تومان

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top