1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

فروش طوطی کواکر

فروش طوطی کواکر

quaker-bird-parrot-monk-parakeet

4جفت طوطی کواکر (طوطی راحب) امروز به فروشگاه اضافه شد

توضیحات: طوطی با رفتاری دلنشین و ظاهری زیباست همچنین مناسب برای تکثیر و پرورش گروهی - در صورتی که تکی نگهداری شود توانایی خیلی خوبی در یادگیری حرکات و حرف دارد. بدنی با ساختار قوی نسبت به سایر طوطی های هم جثه خود دارد.

بدلیل برخورداری از پرهایی که از کنار صورت یکپارچه تا پایین کشیده شده اند آنها را بدلیل شباهت طوطی های راهب و راهبه نیز می نامند ! 

قیمت هر جفت بالغ : 1500000 تومان

قیمت هر جفت جوجه: 1300000 

قیمت هر جوجه 700000 تومان

جهت شناخت کامل این طوطی اینجا را گزین کنید


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top