1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

کاکادو کاکل زرد سایز مدیوم اهلی سخنگو

کاکادو کاکل زرد سایز مدیوم اهلی سخنگو

امشب سه قطعه پرنده بسیار خوب به فروشگاه اضافه شدند شامل یک کاکاتو یک ماکائو ابی زرد و یک شاه طوطی نامبروان 

قیمت این کاکادو 4 میلیون تومان می باشد و قیمت دو پرنده دیگر را جداگانه در آگهی های خودشان درج خواهیم کرد

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top