1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

جوجه شاه طوطی نر سخنگو دلاور و بی نظیر

یک قطعه جوجه شاه طوطی نر یک ساله که هنوز طوق دور گردنش کامل نشده و چشمانش طوسی است آورده ایم که مانندش نیست در جهان هستی

این شاه طوطی یه توپ دارم قل قلیه را می خواند همراه بسیاری کلمات جذاب دیگر استثنائی است و پررو مقابل همه آدما در جمع حرف می زند

مانندش را تابحال کسی در گیتی رویت نکرده و نخواهد کرد

جثه بسیار درشت شاه تخم تن صدا عالی بسیار ناز نازی و دوست داشتنی

rom: 2 terabyte

قیمت: 2,900,000 تومان

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top