1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

فروش جفت مولد کاکادو بیگ سایز

یک جفت خیلی زیبا کاکاتو بیگ سایز مولد از فارم آوردیم که قبلا نیز جوجه هاشون رو بفروش رسانده بودیم

نر و ماده بسیار صاف و زیبا ماده چشم قرمز اندازه جثه های هر یک سه وجب می باشد ! 

قیمت این جفت: 9 میلیون تومان می باشد 

و یک ماده تکی چشم قرمز درشت و زیبا نیز همراه آنها آمده

 

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top