1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

فروش ویژه جوجه کاسکو دم قرمز کنگو

فروش ویژه جوجه کاسکو دم قرمز کنگو

تعدادی جوجه کاسکو دم قرمز های (بسیار زیبا) جشم دودی چشم سیاه و چشم طوسی به فروشگاه آورده شد قرنطینه شده و سلامت جثه های دیدنی کشیده و زیبا تکرار نشدنی

قیمت این جوجه کاسکوهای جدا شده سفارشی از 1500000 تا 1700000 است.

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top