1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

فروش 3 جوجه شاه طوطی تهرانی پرورشی خانگی

فروش 3 جوجه شاه طوطی تهرانی پرورشی خانگی

جوجه شاه طوطی تهران

سه جوجه شاه طوطی پرورشی منزل جوجکشی شده در خانه هر سه جنسیت نر کاملا اهلی سن هر جوجه 3 ماه تازه دم در آورده شاه تخم

قیمت هر جوجه 1100000 و 1200000 تومان

تفاوت کیفیت اینها با پاکستانی ها بسیار زیاد است مثل رنگ - اندازه - هوش - قدرت بدنی و...

فراموش نکنید شما باید 3 جوجه شاه طوطی هفتصد هزار تومانی خریداری کنید تا یکی زنده بماند!

اما خوب بدلیل اینکه چنین مواردی زیاد در دسترس نیستند خریداران به اجبار خرید جوجه پاکستانی را انتخاب می کنند

جوجه شاه طوطی تهران


 

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top