1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

جوجه ملنگو زرد

فروش یک قطعه جوجه ملنگو زرد 3 هفته نزد این مرکز غذا خورده و کاملا قوی و سلامت است

ملنگوهای رنگی همیشه وارداتی هستند و پرندگان وارداتی ضعیف تر هستند هنگامی که سرضرب به دست مشتری برسند.

اما این توسط خودمان دستی بزرگ شده 

زرد خالص بی نهایت دیدنی و خاص است

قیمت: 1 م تومان دیر نجنبید از دست ندهید خاص ترین است من همچین مواردی حیفم میاد درب مغازه دست مشتری های گذری نا اگاه که اهل علم نیستند بیفته !!

واگذار شد به اهل عمل نه اهل علم !

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top