1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

فروش طوطی گرین چیک یلو ساید و آناناسی

 Green-cheeked-parakeet

فروش طوطی گرین چیک یلو ساید و آناناسی

تعدادی طوطی گرین چیک مرواریدی و یلو ساید و آناناسی امروز به فروشگاه اضافه شد

قیمت هر جفت مولد: 1100000 تومان

قیمت هر جفت جوجه: 900000 تومان

قیمت جوجه تکی: 450000 تومان

جوجه ها همانطور که در تصویر می بینید کاملا اهلی هستند 

Green-cheeked parakeet


 

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top