1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

کاکادو تاج زرد سخنگو اهلی

کاکادو تاج زرد سخنگو اهلی

یک قطعه کاکادو کاکل زرد سخنگو رخ در رخ در فروشگاه با شما حرف خواهد زد سن دقیقا دو ساله

بسیار صاف و زیبا حدود ده کلام آموخته بیشتر خواهد شد

قیمت: فقط 4500000 تومان 

مانندش در بازار پرندگان حدود 6200000 تا 6500000 بفروش می رسد

قانون جدید فروش پرندگان در منقارکج ها:

از این پس پرندگان آگهی شده که با قیمت فروش فوری که از تخفیف بهرمند هستند بفروش برسند که مبارک باشد

اما در درصورت گذشت یک هفته از درج آگهی بدانید قیمت آن پرنده حدود 10 درسد یا بیشتر گران خواهد شد تا نزدیک به قیمت واقعی بفروش برسد.

بطور مثال این طوطی یعنی کاکادو پس از یک هفته با قیمت نزدیک به قیمت واقعی یعنی 5 میلیون تومان بفروش خواهد رسید که بازهم دست کم 500 هزار تومان تا یک میلیون زیر قیمت اصلی است

تعداد زیاد جابجایی های پرنده در این فروشگاه باعث شده ما همه موارد را آف بزنیم تا با سرعت بیشتری خریدوفروش انجام دهیم نه اینکه به قول کاسب ها روی مال بخوابیم !

 

 

 

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top