1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

فروش جوجه کاکاتو امبرلا و جوجه طوطی اکلکتوس ماده

فروش جوجه کاکاتو آمبرلا و جوجه طوطی اکلکتوس ماده

baby-chick-eclectus-and-umbrlla-cockatoo-parrots

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امروز یک قطعه جوجه کاکادو کاکل چتری و یک جوجه طوطی اکلکتوس ماده به فروشگاه اضافه شدند

جوجه ماده اکلکتوس با سن 50 روزه با قیمت 4500000 تومان 

جوجه کاکاتو کاکل چتری آمبرلا با قیمت 6400000 تومان 


 

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top