1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

فروش طوطی پاراکیت فیروزای چمنی

Turquoise-parrot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چند جفت بسیار زیبا نروماده طوطی های پاراکیت فیروزه ای چمنی

به طوطی های (پرجلا) نیز معروفند 

Turquoise-parrot

به فروشگاه اضافه شدند جفت مولد و جوجه

جنس نر طوطی پرجلا بعنوان رنگارنگ ترین و زیباترین طوطی جهان شناخته شده تنوع رنگ در این گونه بسیار زیاد است

بسادگی می توان از آنها جوجه گرفت تمایل خوبی به تولید مثل دارند

Turquoise Grass Parakeet


 

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top