1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

جوجه شاه طوطی پرورشی خانگی و غیر صید شده

asian-parrots

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جوجه شاه طوطی پرورشی خانگی و غیر صید شده

تعدادی جوجه شاه طوطی های چشم سیاه + چشم دودی و چشم طوسی به فروشگاه اضافه شدند دوتا از جوجه ها در خانه یکی از مشتریان متولد شده اند و مابقی  لانه گریز هستند و خیلی زود  خو می گیرند بعلت سن کم 

چشم دودی همگی شاه تخم با قیمت های: 700000 تومان 

جوجه های پرورشی خانگی با قیمت های 800 و 900 هزار تومان 


 

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top