1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

جفت مولد شاهطوطی

جفت مولد شاهطوطی

یک جفت مولد که مربوط به یکی از مشتریان قدیمی ماست و امروز به فروشگاه اضافه شدند

این جفت بسیار صاف و زیبا 100درسد مولد تضمینی هستند هرسال چند نوبت هربار دو تا 3 جوجه می دهند و خودشان با موفقیت بزرگ می کنند

بسیار مناسب هستند برای تکثیر 

جوجه های بسیار پر ارزشی می دهند و می دانید که قیمت هر یک از جوجه های این شاه طوطی های خانگی حدود یک تا حتی یکونیم م تومان خریدوفروش می شود.

قیمت این جفت مولد 2,100,000 تومان

دقت کنید شما بابت یک جفت معمولی نروماده یا جوجه باید تقریبا این مبلغ پرداخت کنید

با تضمین کتبی مولد بودن

از دست ندهید بسیار ایده ال واقعا اگر خودم شرایط داشتم این جفت نگهداری می کردم حتی اگر به قصد بیزنس نگاه کنید سالانه حداقل 3 تا 4 م تومان سود دهی خواهند داشت

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top