1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

فروش جوجه طوطی ژاردین

جوجه طوطی ژاردین

یک قطعه جوجه طوطی ژاردین در بهترین سن و حالت ممکن جهت نگهداری

طوطیی بسیار دلنشین و مناسب برای نگهداری 

بسیار کیئوت و ناز !

پرنده ای باکلاس و خاص و خیلی باهوش و با استعداد این سن هرگز گیر نمیاد همیشه بالغ این پرنده در دسترس بوده

قیمت: 900000 تومان

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top