1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

فروش جوجه طوطی اینکا میژر میشل کاکادو

فروش جوجه طوطی اینکا میژر میشل کاکادو

major-mitchell-cockatoo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای نخستین بار این گونه زیبا نایاب وارد ایران شده 

قیمت جفت: 65,000,000 تومان


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top