1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

فروش جوجه کاسکوی سخنگو بنام نوبل

فروش جوجه کاسکوی سخنگو

نام : نوبل

سن: 2 س

مشخصات ظاهری: ظاهر خیلی صاف و زیبا بسیار سللامت و شاداب  شیطون بدون سروصدای اضافی فقط حرف می زند 

بی نهایت پررو فیس تو فیس در فروشگاه با همه حرف می زند

کلمات و جملات: بغیر از 100 کلام حرف های مختلف شعر ای ایران ای مرز پرگهر ای خاکت سرچشمه هنر و  توانابود هرکه دانا بود زدانش دل پیر برنا بود و  یک تا ده می شمارد را بلد است خیلی سریع کلمات و جملات جدید یاد می گیرد

 

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top