1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

جوجه شاه طوطی

10 جوجه شاه طوطی عالی جدید امروز 92/5/24 وارد فروشگاه شد

شاه طوطی طوطی اسکندر بزرگ الکساندر پاراکیت طوق صورتی هندی طوطی سلیمی

10 قطعه جوجه شاه طوطی چشم دودی بسیار زیبا و صاف و سلامت و کاملا اهلی امروز به فروشگاه اضافه شد

قیمت هر جوجه از 500 تا 700 هزار تومان تفاوت قیمت بخاطر جنسیت و شاه تخم بودن یا نبودن 

شاه طوطی طوطی اسکندر بزرگ الکساندر پاراکیت طوق صورتی هندی طوطی سلیمی


 تاریخ 92/4/25

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top