1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

جوجه بی نظیر پاتاگونیان کانور

Patagonian Conure

خاص ترین جوجه طوطی پاتاگونیان کانور

این جوجه بسیار صاف و زیبا با سن 10 ماه هرکجا که باشید و صدایش بزنید دنبال شما خواهد آمد و قیمت آن 3نیم میلیون تومان می باشد.


 

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top