1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

خاص ترین و حرفه ای ترین جوجه آمازون پیشانی آبی

خاص ترین و حرفه ای ترین جوجه آمازون پیشانی آبی

یکی از جوجه آمازون های پیشانی آبی که قبلا توسط این مرکز بفروش رسیده بود امروز به فروشگاه اضافه شد

این پرنده اکنون بیش از 50 کلام رخ در رخ با شما در فروشگاه حرف خواهد زد !! 

این یک نابغه تکرار نشدنی است 

قیمت: 8 م تومان

 

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top