1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

فروش کاسکو سخنگو دم قرمز کنگویی

فروش یک کاسکو سخنگوی دریده و بی حیا

african-grey-parrot-traning

این کاسکوی 50 کلام خیلی پررو و وقیح است و فیس تو فیس با همه بدون خجالت صحبت می کند.

سن دونیم ساله پارسال جوجه چشم طوسی بود که فروخته شد.

african-grey-parrot-traning

ضرب‌الاجل 24 ساعته برای فروش این کاسکو

درغیر اینصورت همانطور که در تصویر مشاهده می کنید آنرا خفه خواهیم کرد.

قیمت: 2800000 تومان 

واگذار شد


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top