1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

جوجه طوطی کانور سرگیلاسی

جوجه طوطی کانور سرگیلاسی (مایترد پاراکیت)

امروز یک قطعه جوجه بسیار صاف و زیبا اهلی کانور واگلر یا سرگیلاسی به بخش فروش پرنده فروشی منقارکج ها اضافه شد.

قیمت: 1200000 تومان

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top