1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

جوجه کاکادو میکس بیگ سایز و آمبرلا

umbrlla-cockatoo-mix-hybrid

جوجه کاکادو میکس بیگ سایز و آمبرلا 

درحال تکمیل شدن و رشد پرها

سن : 50 روز 

قیمت: 7200000 تومان


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top